Downloads
Deposited Set 4: Novartis GNF Liver Stage Dataset (18th November 2011)

Deposited Set 4: Novartis GNF Liver Stage Dataset (18th November 2011)

Description
Download
Novartis GNF liver stage dataset
Novartis GNF liver stage structures (smiles format)